Bài học người thợ xây !

Bài học người thợ xây !

Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hiệu quả trong rất nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để an dưỡng tuổi già. Nhà thầu công trình rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã … Đọc tiếp Bài học người thợ xây !

Gọi ngay !
Địa chỉ